حدیث روز

امام محمد باقر علیه السلام: فضیلتی چون جهاد نیست ، و جهادی چون مبارزه با هوای نفس نیست. تحف العقول ص 286

منوی عمودی

اوقات شرعی



شهید گمنام